ข้อคิดดีๆสำหรับคนที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อการเกษตร

730480-topic-ix-0

การจะเริ่มทำการเกษตรได้นั้นเราควรมีที่ดินเป็นของตัวเอง แต่ก่อนจะลงมือซื้อที่ดินผืนใด ขออนุญาตให้ข้อคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่สำคัญก่อนซื้อที่ดินเพื่อทำการเกษตร ดังนี้

1.   ในที่ดินต้องมีแหล่งน้ำหรือติดกับแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งปี เพราะการซื้อที่ดินที่ไม่มีน้ำ ก็เท่ากับไม่มีประโยชน์ในเชิงเกษตร แหล่งน้ำที่ว่านี้อาจจะเป็นคลองชลประทาน อ่างเก็บน้ำ คลองธรรมชาติ แม่น้ำ ฯลฯ ถ้าเป็นที่ผืนใหญ่ไม่ควรเป็นน้ำบาดาล เพราะอาจมีปริมาณไม่พอเพียงและอาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการตะกอนในภายหลัง
2.   ที่ดินควรใกล้กับถนน และไม่ไกลจากบ้านที่อยู่ประจำของคุณมากนัก การไปมาทำได้ง่าย เมื่อการเดินทางสะดวก ก็ทำให้เรารู้สึกอยากไปเยือนบ่อยๆ
3.   ที่ดินควรใกล้ตลาดหรือชุมชน หรือผู้ซื้อรายใหญ่ เพื่อที่จะสามารถขนส่งผลผลิตเพื่อจำหน่ายได้โดยง่าย (หากคิดจะปลูกเพื่อจำหน่าย) เช่น อยากปลูกมะม่วงส่งออกแต่ผู้ปลูกอยู่ภาคใต้ ส่วนผู้ส่งออกอยู่ภาคเหนือและภาคกลาง อย่างนี้ ถ้าปลูกไม่มากพอก็จะไม่มีผู้ซื้อวิ่งไปซื้อแน่ๆ ค่าน้ำมันทุกวันนี้แพงมากๆ ค่ะ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาผู้ซื้อมักจะถามก่อนว่าปลูกกี่ไร่ กี่ต้น ผลผลิตกี่ตัน
4.   ควรมีเพื่อนบ้านและสังคมที่ดี ก่อนซื้อที่ดินควรลองไปสำรวจดูว่าเพื่อนบ้านมีอัธยาศัยเป็นอย่างไร ที่ดินบางผืนราคาถูกเพราะเพื่อนบ้านขี้ขโมย ผลผลิตอะไรออกมาหายหมด ติดตั้งปั๊มน้ำก็หาย บางทีเผลออาทิตย์เดียวบ้านทั้งหลังรื้อเอาไปขายก็มี ลองไปถามสถานีตำรวจในพื้นที่ดูว่าคดีลักขโมยมีแยะไหม ใครเป็นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และทัศนคติเขาเป็นอย่างไร
5.   ที่ดินควรมีต้นไม้ขึ้นอยู่ในที่บ้าง เพื่อแสดงว่าดินที่นี่ปลูกต้นไม้ได้ บางคนไปซื้อที่ดินที่เตียนโล่งแม้แต่หญ้าก็ไม่ขึ้น แล้วมาดีใจว่าไม่ต้องถางหญ้าปรับที่ดิน ซึ่งแท้ที่จริงเป็นดินเค็มที่เพาะปลูกอะไรไม่ได้  หากเป็นไปได้ลองสังเกตด้วยว่าต้นไม้ที่ขึ้นในที่ดินนั้นเป็นต้นอะไรเพื่อจะได้ทราบว่าที่ดินผืนนั้นเพาะปลูกผลไม้ชนิดใดได้ดีที่สุด
6.   ที่ดินทำสวนเกษตรส่วนใหญ่ควรเป็นพื้นราบ เพราะหากเป็นที่ลาดชันเวลารดน้ำต้นไม้ น้ำจะไหลลงเบื้องล่างหมด หากต้องทำขั้นบันไดก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่าที่ดินผืนราบ แต่หากจะปลูกไม้ยืนต้นพวกไม้ป่า ก็เป็นที่เนินเขาได้ค่ะ ทั้งนี้ขึ้นกับพืชที่เลือกจะปลูก
7.   ไม่ควรเป็นที่น้ำท่วมขัง ที่ดินบางผืนในช่วงฤดูฝนจะตรงกับแนวน้ำท่วมพอดี อย่างนี้ปลูกพืชอะไรไม่ทันเก็บเกี่ยวก็ตายหมด แล้วอย่ามาดีใจว่าไม่ปลูกพืชก็ได้ไหนๆน้ำมากเลี้ยงปลาเสียเลย ขอโทษค่ะ พอน้ำท่วมขึ้นมาปลาที่เลี้ยงก็หายหมดเหมือนกัน
8.  ให้สำรวจหน้าดินของที่ดินที่ซื้อด้วยค่ะ พอดีมีเพื่อนเกษตรกรโทรมาปรึกษา มีที่ดินแต่หน้าดินที่ปลูกพืชได้มีเพียง 1-2 เมตรลึกลงไปกว่านั้นกลายเป็นดินผสมหินแบบแข็งเลย รากพืชชอนไชลงไปไม่ได้ อย่างนี้หากก่อนซื้อเตรียมแผนไว้ก็คงต้องปรับแผนเพื่อปลูกพืชที่มีระบบรากไม่ลึกมากค่ะ
9. เวลาซื้อที่ดิน อย่ามองแค่ค่าที่ดินอย่างเดียว ให้คำนึงถึงว่าจะต้องมีค่าปรับปรุงที่ดินอีกเท่าไหร่ด้วย เ
10. การซื้อที่ดินร่วมกับคนอื่น ควรตกลงกันให้แน่ชัดตั้งแต่แรกว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ จะร่วมกันรับผิดชอบอย่างไร ค่าโอนที่ดิน ค่าสาธารณูปโภค

การลงทุนที่ดินทางการเกษตร

ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้ฉันเชื่อว่ามีหลายคนที่คงเคยได้ยินข่าวคราวเรื่องการจำนำข้าวมาอย่างแน่นอน และด้วยข่าวคราวนี้เองที่ทำให้หลายคนที่อยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดที่รายได้น้อยส่วนหนึ่งหันมาสนใจการเพาะปลูกข้าว ซึ่งเป็นการเกษตรของไทยแต่โบล่ำโบราณ หลากคนต่างพากันมองหาที่ดินราคาถูกที่อุดมสมบรูณ์เพื่อจะได้นำมาทำการเพาะปลูกข้าว เนื่องจากข้าวมีราคาดี ซึ่งที่ดินราคาถูกที่ว่าก็คือที่ดินที่มีปัญหาการฟ้องร้อง ต่างๆ เมื่อผ่านขั้นตอนทางกฎหมายจนเสร็จสิ้นแล้ว ที่ดินที่ถูกนำมาใช้เป็นค่าเสียหาย ค่าชดใช้ ไม่ก็ถูกบังคับขายเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ แต่จะได้เท่าไรนั้นว่ากันอีกที ซึ่งที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็จะถูกนำออกขาย เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ราคาค่อนข้างถูก

ว่าด้วยกรมบังคับคดีนั้นผู้อ่านควรศึกษาหาข้อมูลกันให้ถี่ถ้วนก่อน เนื่องจากรูปแบบการขายทอดตลาดและการประมูล โดยกรมบังคับคดีในจังหวัดนั้นๆจะมีการประกาศให้ทราบล่วงหน้าว่าจะมีการประมูลขายเมื่อใด และผู้เข้ารวมต้องวางเงินมัดจำเพื่อเป็นค่าร่วมการประมูลในครั้งนั้นๆก่อน ส่วนเงื่อนไขในการประมูลนั้นมีเยอะมาก จะเรียกว่าจุกจิกก็ว่าได้อาทิเช่น การยกเลิกจากเจ้าหน้าที่เนื่องจากเห็นว่าราคาไม่สมควรกับความเป็นจริง มีทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเองเข้าร่วมการประมูลเพราะอยากปั่นราคาให้สูง และอีกหลายปัจจัยที่ทำให้การประมูลดูจุกจิก อย่างว่าของราคาถูกและดีอาจจะไม่มีในโลกก็เป็นได้

ที่ดินทางการเกษตรหรือที่ดินทั่วไปที่ได้จากการประมูลมักจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาเพราะถ้าไม่มีปัญหาคงไม่ถูกบังคับขายให้ยุ่งยาก วุ่นวาย จึงควรพิจารณาให้ดีอย่างถี่ถ้วนเสียก่อนทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมกับคนในพื้นที่ เจ้าของผู้ใช้ประโยชน์ก่อนหน้านี้และรวมไปถึงเอกสาร หลักฐานที่ดินทางการเกษตรหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นๆ

ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรและเป็นหนทางหาพื้นที่ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินในราคาถูกหนทางหนึ่งเพื่อเป็นการลดต้นทุนสำหรับหลายๆท่านที่อยากมีกินมีใช้จากนโยบายจำนำข้าวเท่านั้น แต่ยังไงก็ขอย้ำอีกครั้งว่าให้ศึกษาข้อมูลดีก่อนตัดสินใจเพราะการลงทุนมีความเสี่ยง

คอนโดมิเนียมห้องสี่เหลี่ยมที่ลงตัว

คอนโดมิเนียมห้องสี่เหลี่ยมที่ลงตัว

 

สำหรับเพื่อน ๆ ที่อยู่ต่างจังหวัด ก็คงจะรู้สึกอึดอัดอยู่ไม่น้อยเลย ถ้าหากว่าจะต้องมาอยู่ในคอนโดมิเนียม หรือว่าห้องเช่าขนาดเล็ก ๆ แบบนี้ แต่ก็เป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ เพราะว่าในเมืองตอนนี้นั้น ส่วนใหญ่ล้วนมีคอนโดมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการหอพักจากเดิมที่เคยมีผู้เช่าจำนวนมาก ๆ ก็อาจจะต้องแบ่งไปทางคอนโดมิเนียม เพราะว่าข้อเสนอของการอยู่คอนโดมิเนียมนั้น ถึงแม้ว่าจะพื้นที่ไม่ต่างกันมากนัก แต่ด้วยสภาพแวดล้อม การรักษาความปลอดภัย อีกทั้งสวัสดิการต่าง ๆ จึงทำให้หลาย ๆ คนยอมเสียเงินมากขึ้นเพื่อให้คุณภาพชีวิตนั้นดีมากขึ้นกว่าเดิม มีความมั่นใจมากขึ้น แต่ถึงแม้ว่าราคาอาจจะสูงกว่า เกือบเท่าตัวจากห้องเช่าเดิมก็ตาม

ตอนนี้ตามห้องพัก ที่ให้เช่านั้น ถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีลดน้อยลงก็ตามแต่สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือ ราคาก็ยังคงตัวเพื่อรักษาผู้เช่ารายก่อน ๆ ไว้ ดังนั้นกลุ่มตลาดสำหรับหอพัก หรือว่าห้องเช่าทั่วไปนั้น จะอยู่ที่คนที่มีรายได้ช่วง 1 หมื่นบาท – 2 หมื่นบาทเท่านั้น ส่วนคอนโดมิเนียม เป็นคอนโดอาจจะเป็นทั้งเจ้าของเอง หรือว่าปล่อยให้เช่าก็ตามที แต่สิ่งที่เป็นจริง ๆ ก็คือคอนโดเหล่านี้จะต้องมีการปล่อยเช่าอย่างน้อย ๆ ควรจะได้กำไรจากการปล่อยเช่านั้นอยู่ที่ประมาณหลักพัน (เท่าที่สังเกตุมา) นั่นเองครับ

เพราะว่าคนที่เช่าแน่นอนว่าจะต้องมีรายได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นรายได้ที่ยืดยาว หรือว่าได้มากเท่าไหร่นัก การเช่าคอนโดจึงเป็นการเช่าที่เขาเองก็พอรับได้ เพราะว่ารายได้ของเขานั้นมีมากกว่า 15,000 บาทอย่างแน่นอน ดังนั้นหากเพื่อน ๆ สนใจที่จะเช่าคอนโด ก็ลองหาที่ใกล้กับที่ทำงาน แล้วลองเทียบดูราคากันหลาย ๆ ห้องถ้าเขาปล่อยเช่า อย่าคำนึงเรื่องวิวมากครับ ถ้าคิดว่าจะพออยู่ได้ เพราะว่าคอนโดวิวดีมักจะมีราคาแพงนั่นเอง

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

!!!! ซื้อขายบ้านในแบบที่คุณต้องการสามารถเลือก ซื้อขายบ้าน ได้ตามความต้องการขาย
!!!! ปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า บ้านจัดสรรมักจะเป็นทางเลือกแรก ๆ เสมอสำหรับผู้ที่มองหาบ้านจัดสรรที่ถูกใจสักหลังหนึ่ง
!!!!ชีวิตมีสไตล์ ชีวิตดิจิตอลcondoที่ตอบรับทุกการใช้ชีวิตคนเมืองที่ไม่หยุดนิ่ง พร้อมสรรพด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก condo ทำให้ทุกไลฟ์สไตล์ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิม
!!!!ผุดที่อยู่อาศัยคอนโดติดรถไฟฟ้าสำหรับผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง คอนโดติดรถไฟฟ้าเคาะขายถูก-เช่าราคาประหยัด หนึ่งเดียวของรูปแบบชีวิตทันสมัยที่ครบถ้วน
!!!!สภาพบ้านเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะมูลค่าบ้านมือสองนอกจากจะขึ้นอยู่กับความต้องการและปริมาณสินค้าในตลาดแล้ว ยังขึ้นอยู่กับลักษณะตัวบ้านมือสองเองด้วย
!!!! การจัดทำ google adwords ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว และเรื่องการศึกษาเรื่องของการทำ google adwords นั้น ในปัจจุบันนี้มิได้เรื่องยากอีกต่อไป
!!!! ออกแบบบ้านรับสร้างบ้านอย่างพิถีพิถัน ในการรับสร้างบ้านทุกขั้นตอน เพราะบ้านเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องใหญ่จึงต้องอาศัยความเอาใจใส่
!!!! มาใหม่แล้วคอนโดใกล้รถไฟฟ้า ความสะดวกเต็มที่
!!!! สุดยอดสำหรับการทำงานต่าง ๆ สำหรับตอนนี้นั้นรอกเป็นอุปกรณ์ด้านงานช่างที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องใช้ยกสิ่งของรถ หรือว่าสิ่งที่ต้องใช้น้ำหนัก
!!!! การสร้างบ้าน หรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ทุกครั้งก่อนก่อสร้างควรจะทำการสำรวจศัตรูในดินก่อน โดยเฉพาะปลวกซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เวลาที่เรานั้นทำการกำจัดปลวกออกมา ด้วยการใช้หลักสมุนไพร
!!!! พิเศษสุดๆ ทางเลือกใหม่เพื่อคนที่อยากมีบ้านในฝัน โดยท่านสามารถซื้อแบบบ้านจากเราได้ราคาพิเศษ รับออกแบบบ้าน เขียนแบบบ้านสวยและราคาถูกสุดๆ
!!!! เวลาที่เราสร้างบ้านนั้น ในเรื่องของการออกแบบและวางระบบน้ำนั้น ควรจะคำนึงในเรื่องของปั๊มน้ำเข้าไปด้วยครับ เพราะว่าPump จำเป็นอย่างมาก เพื่อใช้ในการดึงน้ำจากท่อประปาหลักมาใช้งานได้อย่างทันท่วงที และมีความรวดเร็ว
!!!! ฉากกั้นอาบน้ำ มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความต้องการ เพื่อการใช้งานที่ลงตัวเหมาะสม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของท่าน โดยโดยสามารถสั่งตัดได้
!!!! เครื่องทุ่นแรง คือ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ง่ายมากขึ้น ช่วยลดการใช้แรง ลดอาการเมื่อยล้า
!!!! บริการข้อมูลร้านอาหารแนะนำอร่อยๆ มีให้เลือกมากมาย ร้านอาหารแนะนำ รวมร้านอร่อยมากที่สุด
!!!! ร้านขายหนังสือนิยายออนไลน์มือหนึ่ง และมือสอง เราคัดสรรหนังสือนิยายคุณภาพและหายากมาจำหน่ายในราคาพิเศษ บริการด้วยใจสำหรับผู้ที่รักการอ่านหนังสือ
!!!! กันขโมยบ้านไร้สาย ไม่มี Error ระบบมีความสเถียรเหมือนในรถยนต์ กันขโมยบ้านสามารถต่อเชื่อมกับระบบกล้องวงจรปิดเดิมเพื่อให้สามารถโทรไปเข้าเบอร์มือถือได้
!!!! ศูนย์รวมเครื่องทำน้ำร้อนแก๊สและอุปกรณ์ที่ครบครัน + ประกันคุณภาพทั้งขายปลีกและส่ง ท่านสามารถทำการเปรียบเทียบเครื่องทำน้ำร้อนแก๊สกับหลายๆยี่ห้อในท้องตลาดได้
!!!! เรายินดีให้บริการกระจกกั้นอาบน้ำด้วยความเต็มใจ ใส่ใจในงานเต็มมาตรฐานและคุณภาพ การบริการกระจกกั้นอาบน้ำที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า
!!!! ปัจจุบันราคาติดตั้งกล้องวงจรปิดถูกลงมากแล้ว คุณสามารถเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดล้ำสมัยได้ในราคาพิเศษ ติดตั้งกล้องวงจรปิดมีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวก่อนบันทึกภาพ สามารถควบคุมการทำงานผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้
!!!! ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปหากท่านเข้าบ้านไม่ได้ ลืมกุญแจรถ ทีมงานช่างกุญแจยินดีให้บริการ ทั่วประเทศเรามีเครือข่ายช่างกุญแจคอยให้บริการสำหรับลูกค้าที่เกิดปัญหาลืมกุญแจบ้านเปิดบ้านไม่ได้
!!!! เว็บไซต์ บริการcondominium/sea view เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาดู เว้บไซต์ condominium/sea view นี้มีคอนโดที่ ไม่ว่าจะให้เช่า ขาย มีให้เลือกมากมาย
!!!! เตาทำขนมเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับคนรักการทำขนม ซึ่งถ้าหากเป็นคนชอบทำขนมอยู่บ่อยๆก็อาจจะเกิดคราบสกปรกได้ง่าย และถ้าเราไม่หมั่นดูแลรักษาเตาทำขนมก็อาจจะเกิดคราบเกาะแน่น
บางทีการออกแบบ เสื้อผ้าคนอ้วน ก็เป็นการใช้อะไรๆ ที่อยู่ด้านตรงข้ามกัน มาประยุกต์ใช้ เสื้อผ้าไซส์ใหญ่เสื้อผ้าคนอ้วน มีการผสานทั้งความมันแววกับความด้าน ความแข็งผสมกับความนิ่มนวล การใส่สีขาวผสมสีดำเพื่อแสดงออกถึงอารมณ์บางอย่าง
อีกทั้งยังต้องใส่ใจการออกแบบ ชุดเดรส ด้วยการผสมแทรกระหว่างผ้าหลายชนิด จึงจะออกมาเป็น ชุดเดรส ที่ดูสวย นอกจากนี้ยังต้องละเมียดในการเลือกเฉดสี ทั้งสีดำ สีขาว สีเทา หรือโทนสีอื่นๆ ตามที่ชอบอีกด้วย
ราคาการทำ seo ของประเทศไทยนั้น หากเทียบกับอเมริกาคงบอกได้เลยว่าราคา seo ของไทยนั้นถูกแสนถูก อย่างอเมริกาเขาคิดค่าทำเป็นรายเดือนๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อ 1 คำ
ส่วนของไทยนั้นถ้าคิดเป็นรายเดือนแทบจะไม่มีใครอยากทำ seo กับผู้ให้บริการรายนั้นเลยทีเดียว สงสัยธุรกิจของลูกค้านั้น "ไร้ความสำคัญ" ถึงขนาดยอมให้ฟรีแลนซ์ราคาถูกเอาเว็บไปลองของ